Welcome to LegalHouse

  • English
  • Tiếng Việt


Điện thoại

(84 8) 38 238 239


Giờ mở cửa

8:00 - 17:30

Việt Nam cho phép gia hạn 2 năm cho visa điện tử trên 46 quốc gia

Việt Nam cho phép gia hạn 2 năm cho visa điện tử trên 46 quốc gia

Việt Nam cho phép gia hạn 2 năm cho visa điện tử trên 46 quốc gia. Chỉ cần nộp đơn online là đã có thể nhận được visa trong vòng vài ngày trước khi nhập cảnh.