Welcome to LegalHouse

  • English
  • Tiếng Việt


Điện thoại

(84 8) 38 238 239


Giờ mở cửa

8:00 - 17:30

Tài chính và Ngân hàng

Tài chính và Ngân hàng

Legal House sẽ đem đến cho khách hàng những giải pháp hiệu quả nhất về tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động của ngân hàng và các tổ chức tín dụng như:

  • Tư vấn quản trị, quản lý cổ đông, hoạt động cấp tín dụng, giao dịch bảo đảm, cho thuê tài chính, dịch vụ thanh toán và quản lý nợ;
  • Cùng Khách hàng tăng cường năng lực kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro pháp lý và đảm bảo sự tuân thủ trong hoạt động của tổ chức tín dụng;