Welcome to LegalHouse

  • English
  • Tiếng Việt


Điện thoại

(84 8) 38 238 239


Giờ mở cửa

8:00 - 17:30

Sở hữu Trí tuệ

Sở hữu Trí tuệ

Legal House cung cấp các loại hình dịch vụ đa dạng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và các đối tượng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Legal House không chỉ hỗ trợ các khách hàng trong nước và quốc tế trong suốt quá trình sáng chế, bảo hộ; mà còn tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và các nước khác thông qua mạng lưới các công ty luật đối tác về sở hữu trí tuệ và các đại diện sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới.

Các loại hình dịch vụ:

  • Tra cứu khả năng đăng ký và tư vấn sơ bộ;
  • Đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, kiểu dáng và sáng chế tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới;
  • Chuyển nhượng và gia hạn;
  • Đăng ký li-xăng, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại và các hợp đồng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
  • Tư vấn về quyền sở hữu trí tuệ, quản lý danh mục tài sản sở hữu trí tuệ;
  • Tư vấn các giải pháp ngăn chặn, chống bán hàng giả, chống vi phạm bản quyền;
  • Tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.