Welcome to LegalHouse

  • English
  • Tiếng Việt


Điện thoại

(84 8) 38 238 239


Giờ mở cửa

8:00 - 17:30

Liên hệ

Bạn có muốn nói chuyện với một trong những nhà tư vấn của chúng tôi? Chọn cách giao tiếp của bạn.

 

Địa chỉ

 

Tầng 2, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Giờ làm việc

 

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 17:30

Bạn có muốn trao đổi với nhân viên tư vấn không?

Yêu cầu gọi lại