Welcome to LegalHouse

  • English
  • Tiếng Việt


Điện thoại

(84 8) 38 238 239


Giờ mở cửa

8:00 - 17:30

Doanh nghiệp & Thương mại

Doanh nghiệp & Thương mại

Trong lĩnh vực Doanh nghiệp và Thương mại, Legal House cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện cho các khách hàng là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng các yêu cầu về kiểm soát tuân thủ và các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quá trình mua bán, sáp nhập của doanh nghiệp.

Các loại hình dịch vụ:

  • Thực hiện thủ tục đăng ký, thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam;
  • Tư vấn về kiểm soát, tuân thủ pháp luật;
  • Soạn thảo hợp đồng thương mại và tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng;
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục xin cấp phép, mở đại lý và kinh doanh phân phối;
  • Tư vấn về tái tổ chức và tái cơ cấu doanh nghiệp;
  • Tư vấn về phá sản doanh nghiệp;
  • Tư vấn về hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;
  • Tư vấn về thành lập doanh nghiệp và các hình thức đầu tư ra nước ngoài.