Welcome to LegalHouse

  • English
  • Tiếng Việt


Điện thoại

(84 8) 38 238 239


Giờ mở cửa

8:00 - 17:30

Bất động sản và Xây dựng

Bất động sản và Xây dựng

Trong bối cảnh thị trường bất động sản tại Việt Nam đang trên đà phát triển nhanh chóng, lĩnh vực tư vấn về Bất động sản & Xây dựng của Legal House luôn hoạt động tích cực để hỗ trợ triển khai các giao dịch bất động sản, và hỗ trợ các thủ tục liên quan tới xây dựng, hoàn công và cấp vốn đầu tư bất động sản. Chúng tôi tư vấn pháp lý ở nhiều khía cạnh khác nhau cho những đơn vị phát triển, quản lý bất động sản và nhà thầu xây dựng.

Các loại hình dịch vụ:

  • Chuẩn bị hồ sơ dự thầu và thủ tục đấu thầu xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Lập dự án đầu tư xây dựng, đàm phán và soạn thảo hợp đồng xây dựng cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
  • Thực hiện các thủ tục xin các giấy phép cho việc đưa công trình vào sử dụng, và các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với công trình xây dựng;
  • Thẩm định về mặt pháp lý đối với bất động sản; tư vấn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở và các công trình xây dựng khác;
  • Tư vấn và hỗ trợ đàm phán các cam kết, hợp đồng liên quan đến việc thuê mặt bằng, văn phòng, nhà xưởng, và xin các chấp thuận có liên quan của các cơ quan nhà nước;
  • Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến việc lập dự án, xây dựng, phát triển, quản lý và vận hành bất động sản như khách sạn, khu căn hộ, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng;
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục xin cấp phép liên quan đến xây dựng, sửa chửa, cải tạo và hoàn công.